Foxguard

Körjournal gör vägen enklare

Med en elektronisk körjournal från Ecofleet, får du på ett enkelt sätt tillgång till en lång rad användbara funktioner som underlättar din transport.

En GPS-lösning underlättar och effektiviserar arbetet för fältpersonal och håller dig dessutom uppdaterad om var dina fordon och maskiner befinner sig.
Bättre kontroll över dina fordon ger vinster i form av säkrare transporter, bättre uppföljning av kvaliteten och möjligheten att informera kunder i god tid vid eventuella driftstörningar.

Med Ecofleet GPS Fleet Management i dina fordon eller i din smartphone får du snabbt och enkelt en lösning som kostnadseffektiviserar ditt arbete och ger en nöjdare kundkrets och högre intäkter.
**
Ecofleet Air Körjournal**
Alla företag har idag ett behov av att föra god dokumentation. Antingen i form av en körjournal eller registrera den tid de anställda spenderar med sina kunder, för fakturering och kvalitetssäkring. Med rätt verktyg spar du tid, bränsle, slitdelar och därmed pengar. Ecofleet Air är en ren spargris, från dag ett!

Ecofleet Air körjournal gör det enkelt för dig

  • Med Air får du exakta körjournaler som följer Skatteverkets regler

  • Med Air kategoriserar du enkelt dina resor

  • Air registrerar dina resor helt automatiskt