Foxguard

ISA - trafiksäker körning

Intelligent stöd för anpassning av hastighet. Att hålla hastigheten gör både miljö och ekonomi en stor tjänst. Men framförallt ökar det din och andras säkerhet. För hög hastighet är en vanlig orsak till allvarliga skador i trafiken. Särskilt viktigt är det att inte köra för fort i tätorter, där bilar samsas med gående, cyklister och lekande barn.

ISA är en väl beprövad teknik som har stor betydelse för hastighetsanpassning och trafiksäkerhet, genom att ge föraren direktinformation om gällande hastighetsbegränsning. Dessutom varnas föraren omedelbart vid en eventuell överträdelse.

Ett kvitto på säker transport

Ett annat användningsområde för ISA är som verktyg för kvalitetssäkring av transporter. ISA ger transportbeställaren ett kvitto på att transportören följt ingångna avtal om att hålla gällande hastighetsbegränsningar.

Genomförda tester visar att ISA kraftigt bidrar till:

  • Ökad trafiksäkerhet
  • Lägre hastighet
  • Minskad bränsleförbrukning
  • Minskat slitage på fordonen
  • Bättre miljö genom mindre utsläpp
  • Tryggare arbetsmiljö
  • Bättre transportkvalitet