Foxguard

Godkända alkolås för företag, kommun och landsting

Alkohol och trafik är en livsfarlig kombination. Foxguard Alkolås är användarvänliga och driftsäkra alkolås som uppfyller de höga krav som idag ställs för kvalitetssäkring av transporter.

Bli ett föredöme med alkolås

Ett led i trafiksäkerhetsarbetet är att installera alkolås. Allt fler företag investerar därför i alkolås. Allt oftare ställs det dessutom krav på alkolås vid upphandling av
entreprenaduppdrag och andra typer av transporttjänster.

Säker mätning

Foxguard Alkolås använder elektrokemiska bränsleceller, tillverkade av Lion Laboratories som är världsledande tillverkare av mätteknik gällande alkoholmätning.
Mätningen av alkoholhalten i utandningsluften sker automatiskt och provet analyseras snabbt och säkert. Vid godkänt prov avaktiveras
startspärren och fordonet kan startas. Alkolåsen är tillverkat för att klarar vårt nordiska klimat och båda modellerna fungerar ner till -45° C. Både startspärr och handenhet till alkolåsen har en logg som registrerar alla händelser relaterade till fordonsstarten, så som alkoholhalt, manipuleringsförsök och start/stopp. Information kan endast läsas ut av Foxguardauktoriserad serviceverkstad. Alkolåsen är enkla att montera och tar bara någon minut att lära sig använda.

Foxguard Alkolås DS25

DS25 är ett alkolås för fast installation i fordonet. DS25 uppfyller alla de krav som fordonsindustri och yrkestrafik ställer och den europeiska standard CENELEC 50436:1 och 2 2014. Alkolåset kan installeras i alla typer av fordon, så väl hybrid som elbilar och har en kapacitet från 9V till 32 V. DS25 består av en handenhet som är en mät-noggrann och säker alkomätare samt en kontrollenhet som i grunden är en traditionell startspärr.

Foxguard Alkolås DS-5

DS-5 är ett trådlöst alkolås. Den trådlösa handenheten har samma format som en mobiltelefon och är enkel att använda. Den stationära delen är fast monterad i bilen och enbart synlig genom en lysdiod på instrumentbrädan. DS-5 är godkänt enligt Cenelec-standard 50436-2:2007.

Mervärde med Foxguard Alkolås

Foxguard Alkolås DS25 kan kopplas ihop med kopplas ihop med externa kommunikationsmoduler, så som körjournal och ISA. Denna funktion möjliggör direktuppföljning och ett aktivt arbete med trafiksäkerhet och personalfrågor på arbetsplatsen. Genom en signal till som skickas från alkolåset till positioneringssystemet går det att få ett larm, förinställt efter kundens önskemål, skickat i realtid om ett utandningsprov över laglig gräns. Det ger också möjlighet att på daglig basis följa upp och säkerställa att alkolåsen används på rätt sätt.