Foxguard

Kundreferenser

Bland våra kunder återfinns en lång rad aktörer inom vitt skilda branscher, exempelvis taxifirmor, åkerier, kommuner, landsting, budfirmor och trafikskolor. Gemensamt för Meko Fleetsystems kunder är att de valt att aktivt satsa på trafiksäkerhet.

 • Cargotec

  Cargotec är en global leverantör av utrustning för tung materialhantering, automationsapplikationer, och tillhörande servicetjänster till hamnar, terminaler och krävande industrikunder. Var fjärde container- och trailerförflyttning som görs i världen sker med en maskin från Kalmar och idag finns över 70 000 maskiner i 140 länder.

  Sedan ett år tillbaka har Cargotec i Ljungby och Lidhult börjat installera Foxguard Alkolås i alla sina nya interna truckar. "Det här är något som kommer mer och mer och jag tycker det är ett bra sätt att visa kunderna att alkolås finns och hur det fungerar" säger Leif Arvidsson, truckförare på lagret.

  Positivt mottagande
  Förutom att företaget ser alkolås som en säkerhetsdetalj, som efterfrågas allt mer bland kunderna, ger de en allmänt ökad säkerhet och förbättrad arbetsmiljö. Lagerchefen Anders Croona säger att beslutet att installera alkolås har "mottagits positivt från både anställda och huvudskyddsombud".

  Anledningen till att Cargotec har valt Foxguard Alkolås beror på som Anders Croona uttrycker det ett "mycket bra bemötande och mycket bra service".

 • Samtrans

  Samtrans är ett företag som är specialiserat på att utföra, administrera och samordna resor för passagerare med särskilda behov. Under år 2005 fattade företaget beslutet på att installera alkolås i samtliga fordon.

  Samtrans, som har ambitionen att ligga i framkant vad gäller trafiksäkerhet och miljö, såg alkolås som ett naturligt steg i denna process. Per Andersson, åkerikoordinator på Samtrans, säger att alkolås är positivt eftersom "resenären och dennes anhöriga kan känna sig trygga samt att föraren slipper misstanke om onykterhet".

  Tillförlitlig support
  I dag finns Foxguard Alkolås i Samtrans samtliga 700 fordon. Anledningen till att Samtrans valde alkolås från Foxguard var för att "Foxguard motsvarade våra krav på tillförlitlighet och support. Det är dessutom kul att jobba med ett inte alltför stort företag med korta beslutsvägar och högt i tak", som Per Andersson uttrycker det.

 • Smålandsbussen

  Redan i december 2005 installerade företaget det första alkolåset och idag är det en självklarhet för Smålandsbussen att förse alla sina fordon: turistbussar, skolbussar och handikappbussar, med alkolås.

  Säkerhet och kvalitet
  "När vi beslutade att installera alkolås i våra fordon var det ingen som internt hade något negativt att säga, även om frågorna var många och våra kunder tycker det är positivt" säger Wåge Ericsson på Smålandsbussen. Alkolås har varit ett sätt att säkerställa kvalitet och säkerhet på företagets fordon. "Syftet med alkolås är ju att våra kunder ska veta att de åker säkert och med nyktra chaufförer" fortsätter Wåge Ericsson.

  Wåge Ericsson berättar att en bidragande orsak till att Smålandsbussen valde Foxguard Alkolås var den enkla och smidiga trådlösa funktionaliteten.